Rekvizīti

Nosaukums: SIA „ALAAS”

Vienotais reģistrācijas numurs:  42403013918

Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601

Konti:

A/S Swedbank, Rēzeknes filiāle LV55HABA0551034559157

A/S SEB banka, Rāznas filiāle LV56UNLA0050019849244

A/S Citadele banka, LV50PARX0013758980001

Norēķini

Norēķināties par atkritumu apglabāšanu poligonā "Križevņiki" fiziskas personas var ar norēķinu karti vai skaidrā naudā poligonā uz vietas. Atkritumu ievedējam tiek izsniegta darījumu apliecinoša kvīts.

Norēķināties par SIA „ALAAS” sniegtajiem atkritumu izvēšanas pakalpojumiem var birojā Rēzekne, Zilupes ielā 50 skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai veicot pārskaitījumu uz kādu no minētajiem banku kontiem: 

A/S Swedbank, Rēzeknes filiāle LV55HABA0551034559157

A/S SEB banka, Rāznas filiāle LV56UNLA0050019849244

A/S Citadele banka, LV50PARX0013758980001


Veicot rēķina apmaksu, kā maksājuma mērķis OBLIGĀTI jānorāda līguma vai rēķina numurs!