Februāris

Iepirkums Nr. SIA ALAAS 2024/6

2024/02/22

Izziņošanas datums

22.02.2024.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Frontālā iekrāvēja pakalpojumu nodrošināšana, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2024/6

Pieteikumi jāiesniedz līdz

08.03.2024. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117783 

Iepirkums Nr. SIA ALAAS 2024/5

2024/02/16

Izziņošanas datums

16.02.2024.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki” , iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2024/5

Pieteikumi jāiesniedz līdz

05.03.2024. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/117388 

Iepirkums Nr. SIA ALAAS 2024/4

2024/02/12

Izziņošanas datums

12.02.2024.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

SIA “ALAAS” darbinieku veselības apdrošināšana, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2024/4

Pieteikumi jāiesniedz līdz

27.02.2024. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/116995 

Janvāris

Iepirkums Nr. SIA ALAAS 2024/3

2024/01/24

Izziņošanas datums

24.01.2024.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Par frontālā iekrāvēja iegādi, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2024/3

Pieteikumi jāiesniedz līdz

28.02.2024. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/115745 

Iepirkums Nr. SIA ALAAS 2024/2

2024/01/18

Izziņošanas datums

18.01.2024.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Par ķimikāliju piegādi uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai , iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2024/2

Pieteikumi jāiesniedz līdz

09.02.2024. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/115515 

Iepirkums Nr. SIA ALAAS 2024/1

2024/01/02

Izziņošanas datums

02.01.2024.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Križevņiki” infiltrāta nogādāšana uz attīrīšanas iekārtām un tā attīrīšana, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2024/1

Pieteikumi jāiesniedz līdz

23.01.2024. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/114651