Kontaktinformācija

SIA „ALAAS”

Reģ.Nr.42403013918

Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601

A/S Swedbank, Rēzeknes filiāle LV55HABA0551034559157

A/S SEB banka, Rāznas filiāle LV56UNLA0050019849244

A/S Citadele banka, LV50PARX0013758980001

Darbinieki

Darbinieku kontakti.pdf

Rēzeknes birojs

Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601

Tālr. 6 46 07673, 20211337

e-pasts: sia.alaas@inbox.lv

Darba laiks:

pirmdiena 8:00 – 16:30

otrdiena 8:00 – 18:30

trešdiena 8:00 – 16:30

ceturtdiena 8:00 – 16:30

piektdiena 8:00 – 14:30

Brīvdienas sestdiena, svētdiena

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”

„Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, (N 56.40126º ; E 027.29388º)

Tālr. 6 46 67440, 26536127

e-pasts: austrumlatgale2@inbox.lv

Darba laiks:

pirmdiena 9:00 – 19:00

otrdiena 9:00 – 19:00

trešdiena 9:00 – 19:00

ceturtdiena 9:00 – 19:00

piektdiena 9:00 – 19:00

sestdiena 9:00 – 16:00

svētdiena 9:00 – 16:00