Ziedojumi un dāvinājumi

SIA “ALAAS” ziedojumus un dāvinājumus neveic.