Izglītojošs seminārs

2024/05/20

16.maijā ALAAS vides klasē notika izglītojošs seminārs Rēzeknes valsts pilsētas pirmsskolas izglītības programmas izglītības metodiķiem “Mūsdienīga un pareiza atkritumu apsaimniekošana, vides saudzēšana. SIA “ALAAS” izveidotās vides spēles.’’

ALAAS darbinieki izglītoja par  atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, atkritumu sadalīšanās laiku. Tika izspēlētas izzinošas  ALAAS vides spēles bērnu izglītošanai vides izglītībā. Tika prezentēta jaunā SIA “ALAAS” mājas lapa, kur var atrast daudz noderīgas informācijas. Notika sarunas par to, kāda veida sadarbība nākotnē ir iespējama, starp PII un SIA “ALAAS”, skolotāju un audzēkņu vides izglītošanā.

Prieks, ka semināru dalībnieki novērtēja kā izzinošu un interesantu, uzsverot, ka ieguva jaunas zināšanas un idejas, ko varēs īstenot savās izglītības iestādēs.

 Katrs no mums spēj rīkoties videi draudzīgi, jāsāk ar sevi!


Noslēguma pasākums ,,Skrien zaļi Rēzeknes novadā - 2024!’’

2024/05/16

15. maijā Rēzeknes novada jaunieši pulcējās uz akcijas ,, Skrien zaļi Rēzeknes novadā  - 2024!’’ noslēguma pasākumu.

Šogad jau piekto reizi aicinājām Rēzeknes novada jauniešus piedalīties plogingā -  videi draudzīgā skriešanas veidā ar atkritumu savākšanu skriešanas laikā. Šo akciju ,,Skrien zaļi Rēzeknes novadā!’’ organizē Rēzeknes novada pašvaldības izglītības un sporta pārvalde, sadarbībā ar SIA “ALAAS”.

Lai nodarbotos ar ,,plogingu’’, nevajag daudz – skriešanas apavus, atkritumu maisu un cimdus. Akcijas dalībnieki paši izvēlas maršrutu, skrien vai iziet to, paceļot atkritumus, kas gadās ceļā.

SIA  ’’ALAAS’’ katru gadu realizē vides izglītības aktivitātes, lai dažādām interešu grupām dotu iespēju caur radošām un izzinošām darbībām izprast cilvēka un vides mijiedarbību. Ir prieks, ka jaunieši tik atsaucīgi piedalās piedāvātajās vides aktivitātēs, arī plogingā! Šogad daudzi pēc plogingošanas vēl arī izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ vides spēles, jo tādā veidā var atcerēties, vai iegūt nepieciešamās zināšanas vides izglītībā. SIA ,,ALAAS’’ regulāri izveido kādu jaunu vides spēli, lai līdzcilvēkiem palīdzētu izprast, ko mēs katrs varam darīt vai nedarīt, lai ietekmētu, uzlabotu vai vismaz nepasliktinātu vidi, kurā dzīvojam.

Arī šogad akcijas dalībniekiem bija iespēja iegūt balvu - ALAAS VIDES GALDA SPĒLI! Dalībniekiem bija jāsagatavo un jāiesūta video ,,MĒS SKRIENAM ZAĻI!’’. Iesūtītie video piedalījās izlozē par vides galda spēli ,,Atkritumu sadalīšanās laiks’’, laimīgā loze tika - Čornajas  JC ,,Horizonts’’.

Noslēguma pasākumā jauniešu komandas izspēlēja ALAAS vides erudītu - ,,Vai zini?’’. Vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par pareizu atkritumu šķirošanu, par to, cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi, par vides saudzēšanu. Komanda, kura uzvarēja, pareizi atbildēja uz 20 no 25 jautājumiem.

Tad  pasākuma dalībnieki piedalījās pārsteiguma balvu izlozē no SIA ,,ALAAS’’ un Rēzeknes novada pašvaldības izglītības un sporta pārvaldes.

Ploginga dalībnieki apspriedās, tad prezentēja savas atziņas, kas ir radušas pēc piedalīšanās akcijā. Mūsu visu galvenā vēlēšanās ir, lai cilvēki izbeigtu mest savus atkritumus dabā, bet apsaimniekotu tos pareizi. Atkritumiem ir sava vieta – atkritumu konteineri. Rūpēsimies par vidi, aicināsim to darīt līdzcilvēkus!

Noslēgusies akcija “Skrien zaļi Rēzeknes novadā – 2024!”

2024/05/07


No 8. aprīļa līdz 27. aprīlim Rēzeknes novada jaunieši kopā ar saviem draugiem, klases  biedriem,  ģimenēm bija aicināti piedalīties vides akcijā ,, Skrien zaļi Rēzeknes novadā’’. Akcijas dalībnieki piekto gadu pēc kārtas izmēģināja plogingu - videi draudzīgu skriešanas veidu ar atkritumu savākšanu skriešanas laikā.  Tā ir aktivitāte, kuras laikā tiek sakopta vide  kopā ar līdzīgi domājošajiem.

Šogad akcija kopumā pulcēja vairāk kā 150 dalībniekus –  bērnus, jauniešus, pieaugušos no visām apvienību pārvaldēm.  Kopīgiem spēkiem tika savākti vairāk kā  164 atkritumu maisi, noskrieti vai noieti vairāk kā 85 km un attīrīti Rēzeknes novada meži, pļavas, takas, parki, ezeru un upju krasti, kā arī autoceļu apmales no dažāda veida atkritumiem – stikla, plastmasas pudelēm, sadzīves priekšmetiem, vienreizējām kafijas krūzītēm, polietilēna maisiņiem, vecām rotaļlietām un dažādām sadzīves lietām.

Ploginga dalībnieki secina, ka atkritumu katru gadu paliek nedaudz mazāk, bet tomēr satīrītās vietas gada laikā atkal tiek piemētātas ar atkritumiem. Cik ilgi vēl daļa līdzcilvēku uzskatīs, ka atkritumu vieta ir dabā? Kā aizklauvēties līdz šo cilvēku apziņai? Zeme ir mūsu kopīgās mājas, mums visiem par tām ir jārūpējas!

Akcijas dalībnieku apbalvošana norisināsies 15. maijā Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē plkst. 14:00. Pasākuma laikā tiks izspēlēts ALAAS sagatavotais vides erudīts ,,Vai zini?’’, parunāsim par vidi un resursiem, to saudzēšanu.

Informāciju par apbalvošanu tiks nosūtīta izlozētajiem dalībniekiem uz e-pastiem.

Paldies  visiem, kas piedalījās akcijā. Rēzeknes novads ir kļuvis tīrāks!