Izglītojam!

2024/01/31

30. janvārī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki ciemojās Rēzeknes sākumskolā, lai ar 4.klašu skolēniem izspēlētu izglītojošo ALAAS vides  spēli - ,,Vides cirks!’’. Šajā cirkā  gaida neparasti pavērsieni, jautājumi un uzdevumi,  ko caurvij tikai un vienīgi jautājumi par pareizu atkritumu šķirošanu, vides un resursu saudzēšanu.

31. janvārī vides nodarbība  ,,Pareiza atkritumu šķirošana’’ tika novadīta Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 4. klašu skolēniem. Izzinošās nodarbības laikā skolēni uzzināja daudz jaunas informācijas par atkritumiem, atkritumu ietekmi uz vidi un dzīvnieku valsti, atkritumu sadalīšanās laiku,  atkritumu pareizu šķirošanu.

Ir svarīgi iegūt zināšanas vides izglītība, lai pēc tam tās pielietotu savā ikdienā, un aicināt to darīt arī līdzcilvēkus.Atkritumu šķirošana 2024.gadā

2024/01/23

Pareizi apsaimniekojot un šķirojot atkritumus var ne tikai samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu, bet arī samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, atstāt labvēlīgu iespaidu uz vidi un saudzēt dabas resursus. Taču ik pa laikam ir svarīgi atsvaidzināt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu, jo katru gadu nāk klāt kāds jauns atkritumu veids, ko sākam šķirot. Tas ir izaicinājums mums visiem, jo jāmācas no kopējās atkritumu plūsmas atšķirot aizvien jaunus atkritumu veidus – bioloģiskos atkritumus, tekstilu u.t.t.

SIA ,,ALAAS’’, juridiskām personām un daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, piedāvā šķirot atkritumus 3 veidu konteinerosvieglā iepakojuma konteinerā, stikla iepakojumu konteinerā un bioloģisko atkritumu konteinerā (BIO). Vieglā iepakojuma un stikla iepakojuma  konteineru uzstādīšana un iztukšošana ir bez maksas, pie nosacījuma, ka konteineros tiešām ir tikai pareizi sašķirotie atkritumi, bez sadzīves atkritumu piejaukuma. Savukārt BIO izvešana ir maksas pakalpojums – 18.89 EUR/m³ (ar PVN). Nepareizi sašķirotie BIO atkritumi tiek izvesti atbilstoši sadzīves atkritumu tarifam.

Kopš 2023.gada pastāv iespēja atšķirot tekstilu - atkārtoti lietojamu apģērbu, apavus, somas, jostas un mājas tekstilu. Tekstila konteineri atrodas Rēznas ielā 13B, Rēzeknē (SIA ,,Rēzeknes namsaimnieks’’ bāze),atkritumu šķirošanas laukumā, kas atrodas sadzīves atkritumu poligonā ,,Križevņiki’’, Liepu ielā 2C, Viļānos (Viļānu namsaimnieka bāze) un Skolas ielā 13 Maltā (atkritumu šķirošanas punkts).Sašķiroto materiālu konteineros jāievieto cieši aizsietā plastmasas maisā. Sašķiroto materiālu nedrīkst novietot pie konteineriem, jo tas var kļūt mitrs, netīrs, tālākai lietošanai nederīgs.

Mums dzīvē rodas vēl daudz dažādu atkritumu, kas nav liekami sadzīves atkritumu konteinerā, bet ir jāapsaimnieko pareizi - jānodod atkritumu šķirošanas laukumā. Uz doto brīdi visiem SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona iedzīvotājiem ir pieejams viens laukums, kas atrodas sadzīves atkritumu poligonā ,,Križevņiki’’.

Vēršam uzmanību, ka no 1.februāra mainās dažu atkritumu pieņemšanas nosacījumi laukumā ( skat. tabulu).Laukumā esošajiem konteineriem ir uzraksti, kas norāda, kādus šķirotos atkritumus tajos drīkst ievietot. Tāpat laukumā ir SIA „ALAAS” darbinieki, kas norāda un informē apmeklētājus par to, kuros konteineros konkrētie atkritumi ir jāliek. Ir atkritumi, kurus pieņem bez maksas, bet ir atkritumi, par kuru nodošanu ir jāmaksā ( BIO, liela izmēra atkritumi, videi kaitīgie atkritumi).

Aktuāla tēma šobrīd gan valsts, gan individuālā līmenī ir arī domāšanas maiņa -  runa ir  ne vien par atkritumu šķirošanu, bet arī par atkritumu neradīšanu vai to daudzuma samazināšanu, kas ietver dažādas izvēles sadzīvē un uzvedību dabā. Mainīsim savus paradumus, pieņemsim videi un mums pašiem draudzīgus un pareizus lēmumus!

LAUKUMAA NODODAMIE ATKRITUMI - 2024.pdf

Informācija par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu

2024/01/05

Lai izpildītu Eiropas Savienības atkritumu pārstrādes mērķus un samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu poligonos, no 2024. gada 1. janvāra bioloģiski noārdāmu atkritumu (BIO) šķirošana ir obligāta visā Latvijā. Daļa Latvijas iedzīvotāju BIO jau sen atšķiro un veido kompostu, pārsvarā tie ir privāto māju iedzīvotāji gan no lauku, gan pilsētas teritorijām. Šie iedzīvotāji varēs tā arī turpināt. Pārējiem vajadzēs uzsākt  piemājas komposta veidošanu, vai arī pasūtīt BIO konteineru un pareizi atšķirot savus BIO atkritumus.

Bioloģiskie atkritumi  ir  sausas pārtikas atliekas bez iepakojuma un dārza atkritumi. Sākot ar 2024. gada janvāri SIA ,,ALAAS’’ juridiskām personām un daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem piedāvā jaunu pakalpojumu – bioloģisko atkritumu konteineru uzstādīšanu un izvešanu. Privātmāju iedzīvotājiem BIO konteineri 2024. gadā netiks piedāvāti, jo pagaidām tas ir  ekonomiski – saimnieciski nepamatoti. Tāpēc privātmāju iedzīvotājus aicinām lietderīgi izmantot bioloģiski noārdāmos atkritumus –  veidojot kompostu. Kompostēšana ir videi draudzīgākais, arī lētākais BIO atkritumu apsaimniekošanas veids.

Bioloģisko atkritumu izvešanas tarifs no 2024. gada janvāra ir par 40% lētāks nekā sadzīves atkritumu izvešanas maksa – 18.89 EUR/m³ (ar PVN). BIO atkritumi veido līdz 30%  no kopējās sadzīves atkritumu masas, tāpēc, tos pareizi nodalot no pārējiem atkritumiem, ir iespēja samazināt savu rēķinu par atkritumu apsaimniekošanuNepareizi sašķirotie BIO atkritumi tiks izvesti atbilstoši sadzīves atkritumu tarifam.

BIO atkritumu savākšanai tiks piedāvāti 0,24 m3 konteineri, ar biokompostējamo maisu, kurā ievietojami dārza un pārtikas atkritumi bez iepakojuma.

BIO konteinerā drīkst mest sekojošus pārtikas atkritumus:

BIO konteinerā drīkst mest dārza atkritumus:

BIO konteinerā nedrīkst mest:

 

BIO konteinerā nedrīkst mest polietilēna, plēves, papīra maisus un cita veida pārtikas iepakojumu!

       BIO iesakām atšķirot atsevišķā spainī, vai konteinerītī, ko pēc iztukšošanas nes atpakaļ mājās, izskalo un lieto atkal. Tāpat mājas miskastē var ieklāt plastmasas maisiņu, kurā atšķiro BIO, bet to nekādā gadījumā nedrīkst izmest BIO konteinerā – maisiņa saturs tad ir jāizkrata, bet maisiņš jāizmet pie sadzīves atkritumiem.

       Nepareiza šķirošana, piemēram, ja BIO konteinerā tiek izmesta  piena paka, maize ar visu iepakojumu, vai ēdiena atliekas iepakojumā, sabojā visus pareizi sašķirotos atkritumus. Tad viss nonāks noglabāšanai atkritumu poligonā, jo konteinera saturs nebūs derīgs tālākai pārstrādei.

      Tām mājsaimniecībām, kuras BIO jau kompostē  savās kompostu kaudzēs, vai uzsāks to darīt, jāziņo par to SIA ,,ALAAS’’, norādot mājsaimniecības adresi, līguma numuru par CSA apsaimniekošanu un cilvēku skaitu mājsaimniecībā (zvanīt pa tālruņiem - 20211337, 64607673, vai rakstīt uz e-pastu sia.alaas@inbox.lv ).

 Kā pieteikties BIO konteineram?

       Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, par BIO konteinera uzstādīšanu, jāvēršas pie mājas apsaimniekotāja. Juridiskām personām jāzvana uz SIA ,,ALAAS’’ abonentu daļu pa tālruņiem - 20211337, 64607673, vai jāraksta uz e-pastu sia.alaas@inbox.lv. Klientu apkalpošanas speciālisti sniegs atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem.