PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSU NO 01.01.2024.

2023/11/27

SIA ,,ALAAS” informē par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 01.01.2024.

11.2023. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome apstiprināja SIA ,,ALAAS’’ jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonam ,,Križevņiķi” – 124,76 EUR/t (bez PVN), ar PVN 21% – 150,96 EUR/t. Maksa ir noteikta ar esošo Dabas resursu nodokļa (DRN) likmi 95 EUR/t.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņas par 4,11 EUR/t kļuva iespējamas, jo SIA ,,ALAAS”, lai mazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, sākot ar šī gada augustu veiksmīgi uzsāka noslēgtā līguma ,,Par sadzīves atkritumu sagatavošanu reģenerācijai un reģenerāciju” izpildi, kā arī tika veikta poligona darbības optimizācija.

Saeimā ir iesniegti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kur likuma projekts paredz, ka no 01.01.2024. nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu būs 110 EUR/t. Ja Saeima pieņem grozījumus Dabas resursu likumā, tad sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs poligonam ,,Križevņiķi” būs 132,09 EUR/t (bez PVN), ar PVN 21% – 159,83 EUR/t.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 01.01.2024.

vienotā atkritumu apsaimniekošanas zonā – Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada: Kārsavas pilsētas, Mērdzenes, Malnavas, Salnavas, Mežvidu, Goliševas, Ciblas, Blontu, Pušmucovas, Zvirgzdenes, Līdumnieku pagastu administratīvajās teritorijās.

Atkritumu apsaimniekošana

APMĀCĪBAS PAR PAREIZU ATKRITUMU ŠĶIROŠANU UN VIDES SAUDZĒŠANU

2023/11/22

22. novembrī SIA ,,ALAAS’’ vides klasē pareizi sašķirot atkritumus mācījās skolēni no Maltas vidusskolas. Interaktīvas lekcijas laikā skolēni uzzināja daudz jaunas informācijas par  atkritumu ietekmi uz vidi un dzīvnieku valsti, atkritumu sadalīšanās laiku,  atkritumu pareizu šķirošanu.

Tika izspēlēta ALAAS vides spēle ,,ATKRITUMU SADALĪŠANĀS LAIKS’’. Spēles uzdevums ir apskatīt dabā izmestos atkritumus un salikt laikus, cik ilgi šie atkritumu dabā sadalās. Ikdienā mēs uz ceļiem, ietvēm, pagalmos, mežos, pļavās un parkos redzam izmestus plastmasas maisiņus, pārtikas pārpalikumus, papīru, alumīnija bundžiņas, stikla pudeles un bieži vien arī cita veida atkritumus. Mums šķiet, ka drīz šīs lietas pazudīs, izšķīdīs, sadalīsies! Bet, vai tas tā ir? Patiesība ir pavisam citāda. Izspēlējot šo vides spēli, rodas daudz pārdomu un secinājumu.

Izspēlējot SIA ,,ALAAS’’ vides spēli ,,SAŠĶIRO PAREIZI!’’, skolēni nostiprināja iegūtās  zināšanas. Tagad svarīgi iegūtās zināšanas pielietot ikdienā!

INFORMĒJAM PAR DARBA LAIKU PIRMSSVĒTKU UN SVĒTKU DIENĀS!

2023/11/16

SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANA 18. UN 20. NOVEMBRĪ NOTIKS PĒC PLĀNOTĀ GRAFIKA.

PIRMSSVĒTKU DIENĀ – 17. NOVEMBRĪ SIA ,,ALAAS’’ BIROJA (ZILUPES IELA 50, RĒZEKNE)
DARBA LAIKS NO PLKST. 8:00 LĪDZ 13:30.

20. NOVEMBRĪ BIROJS SLĒGTS.

17. NOVEMBRĪ POLIGONA ,,KRIŽEVŅIKI’’ DARBA LAIKS NO PLKST. 9:00 LĪDZ 19:00.

18. UN 19. NOVEMBRĪ POLIGONA ,,KRIŽEVŅIKI’’ DARBA LAIKS NO PLKST. 9:00 LĪDZ 16:00.

19. NOVEMBRĪ POLIGONA ,,KRIŽEVŅIKI’’ DARBA LAIKS NO PLKST. 9:00 LĪDZ 19:00.

INFORMĀCIJAI!

2023/11/14

APMĀCĪBAS VIĻĀNU PILSĒTAS PII

2023/11/09

8. novembrī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki ciemojās Viļānu pilsētas PII, lai bērnus un darbiniekus izglītotu par pareizu atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un vides saudzēšanu. Apmācības tika organizētas projekta ,,ZAĻĀ PALETE’’ ietvaros.

Ar vecākās grupas bērniem tika izspēlēts ALAAS ,,Vides cirks’’. Šo cirku caurvij tikai un vienīgi vides tēmas! Jāsaprot, kuras ir pareizās rīcības, kuras nav. Jāatbild uz jautājumiem par vides saudzēšanu.

PII darbinieki noklausījās izglītojošu lekciju par pareizu atkritumu šķirošanu, atkritumu sadalīšanās laiku, uzzināja daudz jauna par mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu un zaļa dzīves veida principu ievērošanu ikdienā.

Ir jāmācas atkritumus radīt  pēc iespējas atbildīgāk. Mainīsim savus paradumus, pieņemsim videi un mums pašiem draudzīgus un pareizus lēmumus!