LAI GAIŠI SVĒTKI

2023/12/24

SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANA 25. UN 26. DECEMBRĪ, KĀ ARĪ 1. JANVĀRĪ NOTIKS
PĒC PLĀNOTĀ GRAFIKA.

VIDES AKTIVITĀTES UN IZGLĪTOŠANA 2023. GADĀ

2023/12/14

Vides izglītība ir viens no SIA ,,ALAAS’’ darbības virzieniem. Gada laikā tiek organizētas dažādas vides izglītības aktivitātes, apmācības SIA ,,ALAAS’’ vides klasē, konkursi, erudīti, apmācības izglītības iestādēs, lai veicinātu izpratni par vidi, pareizu atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu šķirošanu, kā arī attīstītu atbildīgu attieksmi pret dabu un dabas resursiem.

2023. GADĀ IR NOORGANIZĒTAS 28 AKTIVITĀTES, TAJĀS KOPĀ IESAISTĪJUŠIES 1420 CILVĒKI.

Pastāstīsim par dažām aktivitātēm. Otro reizi tika noorganizēts konkurss – ,,EKO IEDVESMOTĀJS’’, kura mērķis ir iepazīt un popularizēt cilvēkus, kas iedvesmo līdzcilvēkus zaļām rīcībām un dzīvesveidam ALAAS darbības reģionā. Šogad meklējām jauniešus, kas domā, rīkojas ,,zaļi’’. Dalībai konkursā tika pieteikti 4 konkursanti, par ,,Eko iedvesmotāju – 2023’’ tika nominēta Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolniece – SINTIJA GRAŽULE.

Šogad sesto reizi SIA ,,ALAAS’’ organizēja erudītu Rēzeknes pilsētas 4. klašu skolēniem vides izglītībā ,,PAREIZA ATKRITUMU ŠĶIROŠANA. VIDES UN RESURSU SAUDZĒŠANA’’. Konkursa laikā sacentās 6 komandas, kuras pildīja dažādus uzdevumus par pareizu atkritumu šķirošanu, par to, cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi, par vides saudzēšanu un pārstrādei derīgiem atkritumiem.

SIA ,,ALAAS’’ ciemojās vairākās sava darbības reģiona izglītības iestādēs, lai novadītu vides erudītu ,,VAI VARI ATBILDĒT?’’. Komandām vajadzēja atbildēt uz 33 jautājumiem par vides saudzēšanu, atkritumu pareizu šķirošanu, atkritumu sadalīšanās laiku, atkritumu vēsturi un resursu saudzēšanu.

Ceturto reizi, kopā ar Rēzeknes novadu, tika noorganizēta akcija ,,SKRIEN ZAĻI RĒZEKNES NOVADĀ’’ – akcijas dalībnieki piedalījās plogingā – videi draudzīgā skriešanā, ar atkritumu savākšanu tās laikā. Akcija kopumā pulcēja 136 dalībniekus – bērnus, jauniešus, pieaugušos no visām apvienību pārvaldēm. Noskrieti vai noieti vairāk kā 63 km un attīrīti Rēzeknes novada meži, pļavas, takas, parki, ezeru un upju krasti, kā arī autoceļu apmales no dažāda veida atkritumiem – stikla, plastmasas pudelēm, sadzīves priekšmetiem, vienreizējām kafijas krūzītēm, polietilēna maisiņiem, vecām riepām un dažādām sadzīves lietām. Rēzeknes novads ir kļuvis tīrāks par gandrīz 100 maisiem atkritumu, kas tika savākti šīs akcija slaikā.

Aprīlī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki piedalījās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas sākumskolas ģimeņu pasākumā Ančupānos. Pasākuma dalībnieki – bērni, vecāki, vecvecāki sadalījās komandās, lai kontrolpunktos veiktu noteiktus uzdevumus. ALAAS kontrolpunktā dalībniekiem vajadzēja noteikt, cik ilgi sadalās dabā nomestie atkritumi, tika izspēlēta ALAAS vides spēle ,,ATKRITUMU SADALĪŠANĀS LAIKS’’. Visiem radās daudz pārdomu un secinājumu.

Vasaras mēnešos tika noorganizēts foto konkurss ,,ZAĻĀ RĪCĪBA VASARĀ’’, kura mērķis ir veicināt videi draudzīgu un ,,zaļu’’ dzīvesveidu, parādot to pārējiem. Konkursam tika iesūtīti 14 foto , kuri atspoguļo ,,zaļu rīcību’’, ko šajā vasarā kāds ir veicis un vēlas popularizēt. Turpināsim šo konkursu organizēt arī turpmāk.

7.septembrī SIA ,,ALAAS’’ otro reizi piedalījās Latvijas Finiera organizētajā vides pasākumā ,,ZAĻĀ KLASE’’, kas ir Latgales reģiona skolām veltīts izglītojošs pasākums brīvā dabā Sarkaņkalnā. Savā vides kontrolpunktā SIA ,,ALAAS’’ darbinieki piedāvāja pārbaudīt un pilnveidot zināšanas pareizā atkritumu šķirošanā un izspēlēt ALAAS vides spēli – ,,ATKRITUMU SADALĪŠANĀS LAIKS’’. Pasākuma laikā kontrolpunktā iegriezās, aktivitātēs piedalījās vairāk kā 500 skolēni.

Lai veicinātu izpratni par nevajadzīga iepakojuma pārveides iespējām, saskatot katrā iepakojumā tā alternatīvas izmantošanas iespējas, noorganizēts radošs konkurss PII ,,AR PRIEKU ES RADU!’’. Konkursam tika iesūtīts 61 radošs darbs, piedāvājot savu redzējumu, kā pārveidot iepakojumu reālā, praktiski izmantojamā priekšmetā.

Apmeklētas vairākas izglītības iestādes, lai novadītu izglītojošas nodarbības, kuru laikā skolēni ieguva zināšanas par pareizu atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu šķirošanu, vides saudzēšanu, dažādu atkritumu sadalīšanās laiku, ,,zaļiem’’ paradumiem.

Izglītojošas nodarbības ,,Pareiza atkritumu apsaimniekošana un šķirošana’’ tika organizētas arī SIA ,,ALAAS’’ vides klasē, kur tiek īstenota licencēta vides interešu izglītības programma.

Tika veidota informācija par aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanā jomā, šķirošanas iespējām, jo 2023. gadā tika uzsākta tekstila šķirošana. Informācija regulāri tika publicēta masu saziņas līdzekļos, uzņēmuma mājas lāpā un sociālajās vietnēs.

Uzņēmumam ir svarīgi, lai iedzīvotāji pareizi apsaimniekotu savus atkritumus, taupītu dabas resursus, aktīvi šķirotu atkritumus (tā ir iespēja arī taupīt savu naudu, jo pareizi sašķirotos atkritumus izved bez maksas), nepiesārņotu apkārtēji vidi, dzīvotu ,,zaļi’’ un atbildīgi!

PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSU NO 01.01.2024.

2023/12/13

SIA ,,ALAAS” jau iepriekš informēja par poligona maksas izmaiņām un plānotajiem Dabas resursu nodokļa (DRN) grozījumiem. 7. decembrī Saeima pieņēma jauno DRN likmi par atkritumu apglabāšanu – 110 EUR/t. 11.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprināja SIA ,,ALAAS’’ jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonam ,,Križevņiki’’ Tarifā ietverts valstī noteiktais DRN palielinājums no 95 EUR/t uz 110 EUR/t. Tas ietekmē kopīgo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.

SIA ,,ALAAS” informē, ka vienotā atkritumu apsaimniekošanas zonā – Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada: Kārsavas pilsētas, Mērdzenes, Malnavas, Salnavas, Mežvidu, Goliševas, Ciblas, Blontu, Pušmucovas, Zvirgzdenes, Līdumnieku pagastu administratīvajās teritorijās no 2024. gada 1. janvāra vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs – 31,48 EUR/m³, ar PVN ( palielinājums par 1,4 %).

Ko tas nozīmē iedzīvotājam? Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto konteineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par vienu izvešanas reizi palielinās no EUR 7,45  uz EUR 7,56  (palielinājums 0,11 EUR) ar PVN.

Tiem iedzīvotājiem, kas paši vedīs sadzīves atkritumus uz poligonu ,,Križevņiki’’, maksa  no 2024. gada 1. janvāra būs 159,83 EUR/t ( ar PVN).

Lai mazinātu maksas pieauguma ietekmi uz katra iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņēmums aicina iedzīvotājus aktīvi šķirot atkritumus – stikla iepakojumu un vieglo iepakojumu, tāpat arī tekstilu, un no 2024.gada  – bioloģiski noārdāmos atkritumus. Tikai atkritumu šķirošana ir iespēja saudzēt dabas sniegtos resursus, tos atkārtoti atgriezt ekonomikas apritē un samazināt savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu. Tāpat ir svarīgi mainīt savus paradumus – pārdomāt savus pirkumus, pirkt ilgi kalpojošas lietas, atdot citiem, to, kas lieks, pārveidot lietas, lai izmest nāktos pēc iespējas mazāk.

VAI VARI ATBILDĒT?

2023/12/07

6. decembrī SIA,,ALAAS’’ darbinieki ARPC ,,ZEIMUĻS’’ novadīja vides erudītu ,,Vai vari atbildēt?”. Erudītā piedalījās 7 Rēzeknes valspilsētas izglītības iestāžu komandas, dalībniekiem vajadzēja atbildēt uz 25 jautājumiem par vidi, atkritumu šķirošanu, pārtikas atkritumiem, resursu saudzēšanu, atkritumu vēsturi un atkritumu sadalīšanās laiku.

Rēzeknes sākumskolas komanda pareizi atbildēja uz 20 jautājumiem, kļūstot par erudīta uzvarētājiem. Vides izglītības zināšanas ir svarīgas mums visiem ,jo vides problēmas, diemžē

6.decembrī SIA,,ALAAS’’ darbinieki ARPC ,,ZEIMUĻS’’ novadīja vides erudītu ,,Vai vari atbildēt?”. Erudītā piedalījās 7 Rēzeknes valspilsētas izglītības iestāžu komandas, dalībniekiem vajadzēja atbildēt uz 25 jautājumiem par vidi, atkritumu šķirošanu, pārtikas atkritumiem, resursu saudzēšanu, atkritumu vēsturi un atkritumu sadalīšanās laiku.

Rēzeknes sākumskolas komanda pareizi atbildēja uz 20 jautājumiem, kļūstot par erudīta uzvarētājiem. Vides izglītības zināšanas ir svarīgas mums visiem, jo vides problēmas, diemžēl, kļūst aizvien aktuālākas. Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību! Būsim atbildīgi un zinoši savā ikdienā!

lr jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu radīto atkritumu apjomu!

PAR IESPĒJU ŠĶIROT RĒZEKNES PILSĒTĀ!

2023/12/04

Līdz jauna šķiroto atkritumu savākšanas laukuma atvēršanai Rēzeknes pilsētā, tiek piedāvāts risinājums , lai pilsētas iedzīvotāji varētu pareizi apsaimniekot savus sašķirotos atkritumus.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aicinām griezties pie sava mājas apsaimniekotāja, ar lūgumu uzstādīt šķirošanas konteinerus (stikla iepakojumu, vieglo iepakojumu vai BIO konteineru) pie savām mājām. Mājas apsaimniekotāja uzdevums ir šo iedzīvotāju vēlmi rakstiskā formā iesniegt SIA ,,ALAAS’’. Pēc iesnieguma saņemšanas, SIA ,,ALAAS’’ uzstādīs nepieciešamos konteinerus. Pie tam, šķirošanas konteineru uzstādīšana un iztukšošana ir bez maksas, pie nosacījuma, ka konteineros tiešām ir tikai pareizi sašķirotie atkritumi, bez sadzīves atkritumu piejaukuma.

Privāto māju iedzīvotājus aicinām vieglo iepakojumu (papīra, plastmasas, metāla atkritumus) un stikla iepakojumu nodot Zilupes ielā 50 (SIA ,,ALAAS” Rēzeknes birojs), kur pie ieejas ir novietoti iepakojuma šķirošanas konteineri. Darba laiks – visu diennakti.

Tekstilu (drēbes, mājas tekstilu, apavus, somas un jostas) iedzīvotāji var ievietot piecos drēbju pieņemšanas konteineros Rēznas ielā 13B (SIA “Rēzeknes namsaimnieks” bāze). Tekstilam un apģērbam jābūt bez traipiem – tīram un nesaplēstam, to jānodod plastmasas maisos. Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas būs iespējamas nodot Stacijas ielā 30 (Olimpiskā centra Rēzekne pagalmā) katra mēneša 2. sestdienā,  sākot no 9.12.2023. Darba laiks no plkst. 10:00 līdz 11:00. Tāpat arī stāvlaukumā Viļakas ielā 1, darba laiks no plkst. 11:15 līdz 12:30.

Liela izmēra koka atkritumus (mēbeles) un nolietotas automašīnu riepas (5 gab./pers.) varēs nodot Stacijas ielā 30 (Olimpiskā centra Rēzekne pagalmā) katra mēneša 3. sestdienā  sākot no 16.12.2023. Darba laiks no plkst. 10:00 līdz 11:00. Tāpat arī stāvlaukumā Viļakas ielā 1, darba laiks no plkst. 11:15 līdz 12:30.

Elektroiekārtas, liela izmēra koka atkritumi, nolietotas automašīnu riepas tiks savāktas 7 m³ konteineros. Vēršam uzmanību, ka iedzīvotājiem pašiem jāievieto atkritumus konteinerā!

Atkritumu savākšana minētajos punktos notiks līdz jauna šķiroto atkritumu savākšanas laukuma atvēršanai. Iedzīvotājiem ir arī iespēja izmantot tuvāko šķiroto atkritumu savākšanas laukumu poligonā ,,Križevņiki” (,,Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads). Darba laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 19:00, brīvdienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.