Sadzīves atkritumu šķirošanas laukums  poligonā „Križevņiki”

Šķirošanas laukuma adrese - „Križevniki 2”, c. Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Tālr. 64667440, 26536127

e-pasts: austrumlatgale2@inbox.lv

Šķiroto atkritumu pieņemšanas laiks poligonā “Križevnieki”

Diena Laiks

pirmdiena 09:00 – 19:00

otrdiena 09:00 – 19:00

trešdiena 09:00 – 19:00

ceturdiena 09:00 – 19:00

piektdiena 09:00 – 19:00

sestdiena 09:00 – 16:00

svētdiena 09:00 – 16:00