Videi kaitīgie un sadzīvē radušies bīstamie atkritumi

PIEŅEM TIKAI NO FIZISKĀM PERSONĀM!

Bez maksas tiek pieņemti akumulatori un baterijas.


Par maksu tiek pieņemti:


Nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteinerā.

✅ Nogādā uz šķirošanas laukumu.