Liela izmēra atkritumi

MAKSA   – 227,87 EUR/t (ar PVN) 

Liela izmēra atkritumi ir atkritumi, kurus to izmēru un svara dēļ nevar un nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteineros :

Nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteinerā.

✅ Nogādā uz šķirošanas laukumu.