Kartons, makulatūra

BEZ MAKSAS

Kartona kastes, kartons, avīzes, grāmatas, žurnāli, reklāmas bukleti, biroja papīrs, papīrs, kartona dzērienu pakas (tetrapakas).

✅ Ievieto atbilstošos šķirošanas konteineros. 

✅ Nogādā uz šķirošanas laukumu. 

❌ Vieglā iepakojuma konteinerā nedrīkst mest: