Bioloģiskie atkritumi

Bioloģiskie atkritumi ir  sausas pārtikas atliekas bez iepakojuma un dārza atkritumi

MAKSA 18.89 EUR/m³ (ar PVN) 

BIO konteinerā drīkst mest

pārtikas atkritumus:

dārza atkritumus:

Ievieto atbilstošos šķirošanas konteineros. 

Nogādā uz šķirošanas laukumu.

BIO konteinerā nedrīkst mest: