Atkritumu šķirošana - sadzīves atkritumu atdalīšana no tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei

Ieguvumi no pareizas atkritumu šķirošanas

SIA ,,ALAAS'' daudzdzīvokļu māja iedzīvotājiem un juridiskām personām piedāvā sekojošus šķirošanas konteinerus:

Šķirošanas iespējas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem!

Lai atkritumu šķirošana būtu iespējama, daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pašiem ir jāparūpējas par to, lai pie mājas būtu pieejami konteineri šķirotajiem atkritumiem. Mājas kopsapulcē jāpieņem lēmums par vēlmi šķirot atkritumus un jāinformē par to mājas apsaimniekotājs. Mājas apsaimniekotāja uzdevums ir šo iedzīvotāju vēlmi rakstiskā formā iesniegt SIA ,,ALAAS’’. Pēc iesnieguma saņemšanas, SIA ALAAS uzstādīs nepieciešamos konteinerus. 

Šķirošanas iespējas juridiskām personām!

Juridiskajām personām jānoslēdz līgums ar SIA ,,ALAAS’’ par šķirošanas konteineru uzstādīšanu. 

Šķirošanas iespējas privātpersonām!

Ja esi privātmājas īpašnieks, tad sašķirotos atkritumus bezmaksas vari nogādāt uz kādu no publiskajiem šķirošanas punktiem vai nodot sadzīves atkritumu šķirošanas laukumā.